Regulamin Aqua Fitness

Regulamin Fundacji Elektrowni Rybnik

Regulamin Duda Sport

Klauzula informacyjna dla odwiedzających fanpage Instagram

Klauzula informacyjna dla odwiedzających fanpage Facebook

Szanowni Państwo

 

Zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

Realizując obowiązki wynikające z nowych przepisów uprzejmie Informujemy, że:

 

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest DUDASPORT z siedzibą w Rybniku 44-210 ul. Pod Lasem 90 Można się z nami skontaktować tel.: 792 666 159 lub 66046553 mail: arturduda@tlen.pl aniaduda0511@tlen.pl

 

2.Państwa dane uzyskaliśmy, podczas naboru na zajęcia, na podstawie zgloszenia, podczas zawierania umów, bądź w wyniku prowadzonej korespondencji

 

3.Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (urzędy publiczne zlecające zadania).

 

4.Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez DUDASPORT polegają na przetwarzaniu danych celem profesjonalnej organizacji zajęć sportowych/rekreacyjnych, zawodów, obozów, wyjazdów sportowych/rekreacyjnych. Przetwarzanie danych jest niezbędne do prawidłowej realizacji projektów sportowych/rekreacyjnych.

 

5. Dane osobowe są przechowywane na czas uczestnictwa w zajęciach, a także zgodnie z okresem niezbędny do realizacji obowiązków ustawowych, a w celach archiwalnych przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez okres 5 lat.

 

6.Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane publicznie na naszych stronach internetowych w postaci imienia nazwiska oraz wizerunku – relacje z zajęć i innych przedsięwzięć DUDASPORT

 

7.Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści przetwarzanych danych, do sprostowania danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie, a w sprawach spornych prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych.

 

8.Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Z Poważaniem

Anna i Artur Duda

DUDASPORT

Adres

Pod Lasem 90,

Rybnik, 44-210

Kontakt

arturduda@tlen.pl

+48 792 666 159

+48 660 465 531

+48 881 539 774

Menu

Śledź nas

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Regulamin

Przykład animacji ładowania strony
spinner Trwa ładowanie strony...